Här kan ni läsa anteckningarna från arbetsmöte nummer två, där företagen, Stourmans Kommun och Visit Hemavan Tärnaby tillsammans jobbar med utveckling av skoterprodukten.

Närvarande: Andreas Karlsson, Birgitta Corin, Jan af Ekenstam, Johan af Ekenstam, Stig Strand,  Robert Jäder, Pontus Uddh, Cajsa af Ekenstam, Erika Örnfjäll och Sofi Marberg

Efter vårens möte beslutades att det skulle sammankallas till ett möte i september för att följa upp vissa punkter, informera om nuläge samt enas om hur vi fortsatt kan jobba med hållbar skoterutveckling i Hemavan Tärnaby. Erika och Sofi höll i diskussionen.

Skoterkarta

 • Produceras ännu ett år av Visit Hemavan Tärnaby i samarbete med Storumans Kommun.
 • Deadline för arbetet är satt till 1 nov. Då ska kartan vara färdig.
 • Stort behov av att kartan är klar i tid före säsong. Viktigt  med korrekta påfarter/ anslutningar i Hemavan.
 • Ide´ inför nästa års karta; kan vi komplettera med tankställen, restauranger, matbutiker?
 • På andra områdens kartor (Borgafjäll eller Saxnäs) hade Robert sett att de skrivit ut avståndsangivelser mellan olika platser vilket kan vara en bra hjälp för besökare.

Ledavgifter

 • Nytt förslag inför 2016/2017 arbetas med nu och summor presenterades för gruppen som fick komma med synpunkter. Erika och Siv kommer att jämföra med andra områden ännu en gång innan de går ut med de nya summorna.  Valbara alternativ kommer att vara: vecka, säsong, ortsbo säsong, uthyrningsskoter säsong.
 • Mötet var eniga om att en höjning av ledavgiften är berättigad och att kartorna ej bör säljas separat utan den hör ihop med ledavgiften.

Försäljning Ledmärken/kartor

 • Handhavandet av försäljning kommer att underlättas. Komplettering så betalning även kan ske med swish. Tydlighet kring VAR ledmärken/ kartor säljs.
 • Samtal kring vikten av aktiv införsäljning och möjligheten att säljställen kan avstå sin provision på 10% för att istället låta de pengarna ligga kvar på spår/ leder.
 • Att betala avgiften ska motiveras av att vi jobbar aktivt med lederna och dess förbättring, att de får en karta, att de är med och bidrar till en hållbarare skoterturism.
 • 2014/2015 såldes 384 st skoterledsmärken och 2015/2016 ökades detta till 641 st.

Förbättring skoterleder

 • Diverse delar av ledsystemet diskuterades och Erika informerade om insatser som gjorts, ska göras. Förslag från Stig är att jobba fram riktlinjer som kan gälla på tex.  Jofjället för att leda om den stora skotertrafiken så det går att ha lugnare platser för skoterbesökare som önskar fiska, sola o fika. Stig och Robert tar uppdraget att sammanställa ett underlag och överlämna det till Erika inom kort.
 • Stig förordade även en förändring av länsstyrelsens led till Tärnasjön som innebär att leden EJ skall gå över Sjul Ols axel eftersom den är så väderutsatt. Stig tog på sig att föra fram detta till Länsstyrelsen.

Utbildning/ Info frontpersonal i området

 • Finns något behov av att stärka/ uppdatera den frontpersonal i området som kommer i kontakt med skoterbesökaren?
 • Om svaret är JA kan Visit Hemavan Tärnaby ta på sig den rollen. Ge Cajsa feedback så vet vi vad NI behöver.
 • Det kan vara en fysisk träff och/ eller en sammanställd lathund som både kan användas internt och att göra tillgänglig för skoteråkaren. Utgångsläget är ”gör lätt att göra rätt”!
 • Snowfed har vissa riktlinjer som kan vara rätt att lyfta in, visa på respekten av djur o natur, andra längs spåren mm.

Mötet engagerade – TACK för ert visade intresse – nu jobbar vi vidare!

Minnesanteckningar förda av Sofi Marberg