Besöksnäring och idrottsevenemang har mycket att ge varandra och därför anordnar Riksidrottsförbundet denna mötesplats för 5 året i rad – nu för första gången norr om Uppsala.

På plats var 23 specialförbund, många idrottskonsulenter och 33 destinationer.  Samtliga förbund på plats fick 3 min att pitcha sina behov och önskemål för sina idrottsevenemang internationella såväl som nationella.

– Möjligheter, nya kontakter, identifierade behov och ett enormt engagemang kännetecknade dagarna. För oss som destinationsbolag gav mötesplatsen även en chans för att tala med andra kommuner/ destinationer om hur de organiserat sitt arbete kring evenemangsfrågor och hur de stödjer/ arbetar med föreningslivet.

För att sätta Västerbottens fjäll och inland på kartan deltog Gunnel Enetjärn & Sofi Marberg från vårt område. Tillsammans med Gold of Lapland/ Marino Carlsson och Västerbottens idrottsförbund/ Rickard Höög, träffade vi flera olika idrotter för att diskutera behov och tankar kring evenemang i regionen.

Ett mycket oväntat och intressant möte skedde med bla Svenska styrkelyft förbundet där vi hade ett bra samtal kring vilka förutsättningar de behöver och vilka resurser/ tillgångar och möjligheter vi ser att vi har att erbjuda. Vi talade om hur idrotten är organiserad idag och att styrketränings kulturen är stark i vår del av regionen. – Fortsättning följer.

Avslutningsvis fick alla lyssna till  Simon Dahl som berättade om Västerbottens arbete med den regionala evenemangsstrategin – en bra avslutning som vi är mycket stolta över att vara en del i. Om det kommer vi att berätta mer om i ett samlat inlägg om evenemang.