Fantastiskt bra för dig som vill använda kartor på egen hemsida eller trycka egna kartor

Vid tematräffen Leder och digitalisering som arrangerades av Länsstyrelsen, och där bland annat vi från destinationerna var med så handlade en av presentationerna om Lantmäteriets ”nya” vision kring mer öppna geodata, och där man bland annat pratar om att man vill ge företagen bättre förutsättningar för innovation och tillväxt.

Det innebär bland annat att vi som företag, förening, organisation eller privatpersoner får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data – även i kommersiella sammanhang och utan några restriktioner. Man får gärna ange Lantmäteriet som källa, men det är inget krav.

I den nedanstående presentation kan du läsa mer om det här samt hur man går tillväga – steg för steg – för att dela, använda eller skriva ut de kartor som du behöver. Eller göra egna.

Anneli Sundvall Lantmäteriet i Luleå – Regional geodatasamordnare i Norr- och Västerbotten Presentation

Öppna data på Lantmäteriets web

//Cajsa af Ekenstam