Helgeland  Reiseliv AS og Visit Hemavan Tärnaby AB jobber aktivt med å utvikle, synliggjøre og tilgjengeliggjøre egne reiselivsdestinasjoner. Målet er å skape verdiøkning i områdene for reiselivsnæring og annen næring.

Helgeland  og Hemavan /Tärnaby har gjennom  historien og fram for allt i dag sterke forbindelser gjennom felles arbeidsmarked, grenseoverskridende handel, og ikke minst gjennom fritidsboliger og reiselivet.

Frem til i dag har ikke  samarbeidet  rundt reiselivet  på tvers av grensene vært satt i system.

Gjennom et grenseoverskridene samarbeid ser vi et stort potensial for å utfylle og styrke hverandre som reiselivsdestinasjoner.  Det å sammen  utvikle våre potensialer og  styrke kommunikasjonen utad, vil hjelpe begge reiselivsdestinasjonene til å hevde seg konkurransemessig nasjonalt og internasjonalt.  Med en  mulig  storflyplass i Mo i Rana om få år,  er det  også viktig at vi kommer tidlig i gang med felles planlegging og strategi for å kunne utnytte det potensialet den bringer.

För att komma till konkret samhandling över gränsen krävs att destinationerna känner till varandras strategier och planer och att man gör en plan för framtida samhandling över gränsen.
Idag har varje destination en egen strategi och planer och samhandling kräver en gemensam plan.

2 Projektmål
Komme frem til mulige tiltak i en felles strategi  der samarbeid mellom destinasjonene skal skape merverdi for reiselivsnæringen i regionen.
 
3 Förväntat projektresultat
Gemensam plan arbetas fram