Hållbar utveckling kräver både engagemang och resurser och därför jobbar Visit Hemavan Tärnaby med en finansiell lösning vi kallar Mervärde Hemavan Tärnaby. Genom olika insatser skapas möjligheter att återinvestera i destinationen i åtgärder som skall komma både besökare och ortsbor tillgodo.

Än så länge är det fyra pionjärföretag som börjat arbeta med Mervärdet på sina anläggningar och vi fortsätter dialogen med företagen på destinationen för att inkludera fler. Utvärdering och utveckling av konceptet kommer initialt att ske med de pionjärföretag som deltar under 2017.

Företagen medverkar genom ett prispåslag på utvald vara och det beloppet går till Mervärde Hemavan Tärnaby.

Pontus Uddh som äger och driver Hemavans Wärdshus säger:

För oss känns det som en självklarhet att boendeanläggningarna är flaggskepp vad gäller mervärde Hemavan Tärnaby. Pengarna ska investeras i området i sådant som kommer så många som möjligt till nytta – både besökare och ortsbor, till exempel förbättrade kommunikationer inom och mellan orterna på destinationen, fortsätter Pontus.

Birgitta Corin, som äger och driver Tärnaby Fjällhotell säger

– Våra gäster önskar sig fler och bättre aktiviteter, tex närleder för vandring och cykling. Ofta är det saker som inte går att koppla till en enskild aktör eller enskilt företag. Vi vill att Tärnaby skall utvecklas, även om det inte är just våra egna produkter och tjänster, det gynnar oss alla. För oss är det därför självklart att vara med!

– Att det är vi som destinationsbolag som driver arbetet känns naturligt då vi redan jobbar med många andra övergripande frågor kopplat till besöksnäring i vårt område. Vi fungerar idag som en sambandscentral och har en löpande dialog med företagen. Att tänka in olika dimensioner av en hållbar turistdestination är något vi vill få in i alla sammanhang och arbetet med Mervärde HT är ett sätt att säkerställa en långsiktig utveckling. Avslutar Sofi Marberg verksamhetschef på Visit Hemavan Tärnaby

Bakgrund:

INTILL är ett samverkansprojekt mellan Visit Hemavan Tärnaby AB, Destination south Lapland och Gold of Lapland,

Inom arbetsområdet Klustersamverkan där Mervärde är en delaktivitet, jobbar vi med ökad samverkan mellan destinationerna, vi lär av varandra och av andra turistiska aktörer i regionen, länet, Sverige och grannländer. Vi jobbar bland annat för att hitta finansiella lösningar för framtiden för att kunna investera i turistiskt viktiga komponenter som höjer attraktiviteten.

Kontaktuppgifter:

VISIT HEMAVAN TÄRNABY AB

Sofi Marberg, verksamhetschef +46 (0)954-104 65, sofi.marberg@hemavantarnaby.se

VISIT HEMAVAN TÄRNABY AB

Cajsa af Ekenstam, projektassistent INTILL +46 (0)954-104 53, cajsa.afekenstam@hemavantarnaby.se

HEMAVANS WÄRDSHUS

Pontus Uddh, ägare +46 (0)954-305 15

TÄRNABY FJÄLLHOTELL

Birgitta Corin, ägare +46 (0)954-104 20