Destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under perioden 2013-02-01 – 2014-01-31 fått beviljat medel från Landsbygdsprogrammet/Jordbruksverket och Länsstyrelsen Västerbottens Län, för att driva projektet Gemensam Webbportal för Destinationen Hemavan Tärnaby

Det övergripande syftet med projektet är: att tillhandahålla en gemensam webbportal för destinationen Hemavan Tärnaby.

Projektets mål: Genom en gemensam webbportal skapas en motorväg in i destinationen och en marknadsplats som visar vad Hemavan Tärnaby är och kan.

Målgrupp: företag i Hemavan Tärnaby som har försäljning via portalen och i andra hand mot potentiella kunder som kan boka hela Hemavan Tärnabys utbud på portalen.

Aktiviteter: 

  1. Portalbygge
  2. Mobilsajt
  3. Utvärdering

Styrgrupp: Styrelsen i Visit Hemavan Tärnaby AB

Kontakt: Projektledare Elisabet Jonsson 0954-104 68