Hemavan Tärnaby PR-förening och sedan 2012-07-01 destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under perioden 2010-07-01- 2014-09-30, med medel från Landsbygdsprogrammet/Jordbruksverket och Länsstyrelsen Västerbotten, projektet Turism och Idrott.

Det övergripande syftet med projektet är: att skapa ökad konkurrenskraft och affärsmässiga förutsättningar för företagen och andra organisationer i Hemavan Tärnaby med idrotten som språngbräda

Projektets mål: Turism och idrott ger förutsättningar för varandra och skall åstadkomma fler besökare till Hemavan Tärnaby

Målgrupp: Näringslivet i Hemavan Tärnaby i samarbete med idrotten i Hemavan Tärnaby

Aktiviteter: 

  1. Tävlingsutveckling
  2. Marknadsföring
  3. Samordning
  4. Organisation
  5. Investeringar

Styrgrupp: Styrelsen för Visit Hemavan Tärnaby AB

Kontakt: Projektledare Elisabet Jonsson 0954-104 68 och tävlingsutvecklare Stefan Jonsson 072-202 25 56