Destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under perioden 2013-07-01 – 2014-12-31 fått beviljat Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten och kommunerna Sorsele, Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund för att genomföra ett igångsättningsprojekt (förstudie) i kommande programperiod.

 

 

 

 

Projektets övergripande syfte: är att hitta en samverkansplattform för destinationer inom Region 8, där kostnadseffektiva lösningar för en mängd olika aktiviteter och områden kan genomföras. Projektet syftar också till att identifiera dessa aktiviteter och områden och därefter skapa en gemensam handlingsplan för hur detta kan genomföras inom ramen för samverkansplattformen. Projektet skall lugga till grund för att skapa ett turistiskt kluster som jobbar för att öka andelen utländska turister och turister från södra delen av Sverige.

Projektets mål: 

 1. Att hitta en samverkansplattform för framtida samarbeten
 2. Ta fram en gemensam affärs/marknadsplan för utpekade målgrupper
 3. Att undersöka möjligheterna kring gemensamma marknadsföringskanaler mot utpekade marknader/målgrupper
 4. Att identifiera aktiviteter/områden där samarbete över destinationsgränserna är att föredra
 5. Att allt detta skall resultera i en handlingsplan kring identifierade möjligheter

Projektets målgrupp: Projektets målgrupp är Region 8 kommunernas samarbetande destinationer.

Aktiviteter: 

 1. Destinationernas attraktionskraft
 2. Reseanledningar
 3. Affärsnytta/Sälj
 4. Analys av besökaren
 5. Tillgänglighet
 6. Jämställdhet

Styrgrupp: Utsedda personer från respektive destination. Styrgruppen skall representera en jämn könsfördelning.

Kontakt: Projektledare Elisabet Jonsson 0954-104 68, Karin Fällman, Anna Larsson, Trude K Westgaard.