Representanter för Nordic Nature Health Hub har nyligen varit och besökt Bärkrafts kontor i Hemavan. Det visade sig snabbt att vi har flera intressanta beröringspunkter.

– Deras fokus är att utveckla hållbar turism utifrån ett hälsoperspektiv. De hämtar stöd i forskningen för olika positiva effekter som natur och djur ger. Det finns många företag inom vårt projektområde som också kan ha nytta av den forskning och argument som kommer fram i deras arbete, till exempel det faktum att människor som vistas i urskog med höga och glesa träd får mätbart lägre stresshormon, berättar Anders Sandström, projektledare i Storumans kommun och fortsätter:

– Många besökare kommer till vårt område för att uppleva rekreation och natur och kan företagen förklara vad som faktiskt händer i kroppen rent fysiskt hos de som vistas i naturen så kan ju det både vara en reseanledning hit och öka medvetenheten hos gästerna.

Inom ramen för projekt Bärkraft ska ett antal hållbara turistiska produkter skapas, och kanske kan samarbetet med Nordic Nature Health Hub inspirera företag att skapa nya produkter.

Läs mer om projektet här.

Nordic Nature Health Hub är finansierat genom Botnia Atlantica, precis som projekt Bärkraft är.