Hållbar skoteråkning i Hemavan Tärnaby

Polisen, företag från området, kommunen, pistmaskinsförare samt Visit Hemavan Tärnaby deltog vid mötet där skoterfrågor diskuterades.

Projektredovisning

Storumans kommun gm Cajsa af Ekenstam redogjorde för en mängd aktiviteter och åtgärder som projekt allmänna skoterleder 1och 2, arbetat med under de senaste åren 4 åren. Projektet slutredovisas i vår och ett av resultaten är att det nu finns 8 godkända leder – totalt 65mil skoterleder i Hemavan Tärnaby området. Kontaktperson gällande projektet och allmänna skoterfrågor är Cajsa af Ekenstam fram till 20190630.

Inför denna vinter har stora röjningsarbeten gjorts och det är längre ledsträckor som kommer att köras med pistmaskin – ett samarbete mellan kommunen och bolaget Fina skoterleder.

Under vintern kommer även mätning av trafik på skoterleder ske för att få ökad kunskap.

Läs hela presentationen här →

Ledbevis

Vikten av att ledbevis köps/ sälj blev en fråga som diskuterades mycket under eftermiddagen. Hur få upp volymen så vi kan möta upp det växande intresset för skoteråkning? Under 2018 kom 220 000kr in på sålda ledbevis.

Ska det vara tvingande?
Krävs regleringsområden?
Vilka åtgärder bör tas nu och på sikt?

Cajsa gav oss en utblick/ omvärldskoll på hur andra områden arbetar idag.

Min syn på detta utifrån nuläget: Utgå från vad du/ ditt företag kan göra för att bidra till större medvetenhet och betalningsvilja hos skoteråkare i vårt område. Prata med besökare och ortsbor om nyttan. Dela och påminn i olika kanaler. Ett tips är att använda händelser (instagram och fb) för att påminna/ uppmana till att handling. Använd material som finns för att sprida ordet:

Film som ligger på Youtube att dela →

Affisch – köp ledbevis →

Säg till om du hellre vill ha filmen i .mp4 för att kunna ladda upp den direkt på t ex Instagram.

 

Terrängkörningslagen utreds

Cajsa har i separata utskick till företag gått ut med information om att regeringen utreder frågan om terrängkörningslagen. Läs mer. 

Uppmaningen är att vi både enskilt och kanske även i grupp ska skicka in våra synpunkter till cajsa.af.ekenstam@storuman.se,  hon sammanställer och levererar samlat till utredaren.

Ett förslag som jag tog upp är att jag tycker att vi som svarar ska få ta del av de insamlade svaren. Då blir bilden bredare och vi kan ha det som ett underlag för att diskutera samsyn i frågan framåt.

Slutligen lyfte vi några kända problemområden som kräver fortsatt arbete:

  • Hemavan by: avsaknad av tillgång till tankning för skotrar samt behov av parkeringsmöjligheter närmare centrumkärnan.
  • Förbudsområden bör respekteras i större utsträckning av skoteråkare.  Här finns stora begränsningar i hur polis och länsstyrelse kan vara i fält.
  • Stakning av leden mot Viterskalet från E 12 till ”kronbasen” saknas. Mojo stakar på eget initiativ.

Sammanfattat av Sofi