Under några veckor kommer vi att berätta mer detaljerat vad affärsplanen säger och vilka mål som är kopplat till den.

 

Huvudrubrikerna i affärsplanen är:

 

 • Samordning och destinationsutveckling
 • Spår och leder, denna veckas fördjupning
 • Hållbarhet – ekonomiskt, ekologiskt och socialt
 • Infrastruktur och kommunikation
 • Marknadsföring
 • Evenemang

Spår & leder – Visit Hemavan Tärnaby ska:

 • Skapa utrymme för att arbeta med och driva utvecklingsfrågor framförallt när det gäller leder som är en stor året runt reseanledning här, i kommunen, i länet och även nationellt.
 • Att vara kommunens medpart kopplat till utveckling av spår/ leder ska prioriteras.

Mål 2019

Öka betalningsviljan

Öka betalningsviljan för spåravgifter och ledbevis genom nya sätt att kommunicera insatser och förbättringar som görs.

 

 • Mål 110 000 kr i spåravgifter 2019 av privatpersoner
 • Avstämt i maj 2019: 100 629kr

Ansluta till Vipps

Ansluta Vipps som betalningsmedel för norska besökare

 

 • Klart och i drift i mars – efter sportloven (används både till skidspår och skoterleder)

Utveckling

Delta i uppföljning och utvecklingsmöten kring skidspår med Storumans kommun, 2 per år.

 

 • Vårmötet genomfört, info delas på visithemavantarnaby.se
 • Strategiarbete gällande leder – se destinationsutveckling