Är din personal folkbokförd i rätt  kommun?

Är din personal folkbokförd i rätt kommun?

Ekonomisk hållbarhet för en kommun är bland annat att få in tillräckligt med skatteintäkter så det är balans med kommunens utgifter. En viktig beståndsdel i ett effektivt hållbarhetsarbete är ekonomisk hållbarhet. Att var skriven och betala skatt i rätt kommun är det...