Projekt Turism och Idrott

Hemavan Tärnaby PR-förening och sedan 2012-07-01 destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under perioden 2010-07-01- 2014-09-30, med medel från Landsbygdsprogrammet/Jordbruksverket och Länsstyrelsen Västerbotten, projektet Turism och Idrott. Det övergripande...