Resor innebär transporter. Det ligger i sakens natur. Globalt bedöms turismen stå för fem procent av de fossila koldioxidutsläppen, medan den siffran i Sverige är hela 11 procent. Men det är inte bara människor som färdas och fraktas – en stor del av transporterna är varor. Hur ser vi till att göra det på ett smart och hållbart sätt? Här är några konkreta tips: 

• Uppmuntra till resor med kollektivtrafik

• Skapa förmånliga erbjudanden tillsammans med kollektivtrafikutövare

• Samordna leveranser, såväl från många leverantörer som till flera företag samtidigt.

• Välj bränslesnåla fordon och om möjligt sådana som drivs med biobränslen.

Källa: Hållbar utveckling inom besöksnäringen, 2018.