Under sportlovens sista fredag var vi, Monika och Gunnel ute tillsammans med Max från Protect Our Winters Sweden (POW). Vi skapade tillsammans en Info Point där besökaren b. la. hade möjlighet till att lösa Spåravgift, köpa Ledbevis och få svar på frågor. Max informerade om POW’s verksamhet och erbjöd möjligheten för intresserade att bli POW-supporter på plats.