Inger har varit på en träff i Vilhelmina för att träffa projektledare från Gold of Lapland samt South Lapland som jobbar med turistbyråutveckling i projekt INTILL. Turistbyråerna i de olika destinationerna är organiserade på väldigt olika sätt och vi diskuterade inom vilka områden vi kan samarbeta och vad vi kan göra gemensamt. En del i turistbyråutvecklingen handlar om mobila turistbyråer samt infopoints och där kommer vi att samarbeta för att ta del av varandras erfarenheter. Vi kommer även att undersöka möjligheterna till gemensamma utbildningar samt studiebesök.