Från Turistbyrå till Turistiskt utvecklingscenter ”Hur man möter människor där de finns”

Artikel  av INTILLs följeforskare Anneli Danielsson