Visit Hemavan Tärnaby tillsammans med företag på destinationen träffades den 13 september på Hemavans Wärdshus för att utvärdera sommarsäsongen 2016.

Deltagare på mötet var: Pontus Uddh och Katarina Näsman- Hemavans Wärdshus, Birgitta Corin – Tärnaby Fjällhotell, Robert Jäder – Hemavans Fjällcenter, Andreas Karlsson –  Vindelfjällens Naturum Hemavan, Jan af Ekenstam – Ekenstam service, Karin Lundberg – Gränstandläkarna, Stig Strand – Trolltunet och Cajsa af Ekenstam – VHT.

Gemensamt för flera av anläggningarna är att man sett en ökning av gäster i sommar jämfört med förra sommaren, Tärnaby Fjällhotell till exempel hade en bra ökning hela sommaren, men framförallt en större andel utländska besökare i juni. Hemavans Fjällcenter hör också ökat i sommar och där stod juli för största ökningen. De planerar också att satsa ännu mer på sommarsäsongen till nästa år.

Vandring är den aktivitet/reseanledning som utmärker sig som den största, och cyklingen ökar också mycket. Kring cyklingen finns också en stor utvecklingspotential i området.

Naturum har haft den bästa sommaren på länge sett till antal besökare, och innan sommarsäsongen är slut i september kanske man kommer upp i 10 000 besökare. Även här märks att vandring är ökande.

Sommarlinbanan har ökat omsättningen med 48% jämfört tom 31 aug jämfört med förra året. En stor ny dragare har varit restaurang Björk.

Cykeluthyrningen vid Bike park har dock minskat, men det finns också potential att utveckla cykelprodukten.

Det guidade sommaraktivitetsprogrammet Upplev mer har samordnats och marknadsförts av VHT, det är ett bra och gediget program, men vi bör ställa oss frågan hur vi ska jobba vidare med det utifrån de utvärderingar som inkommit från arrangörerna av aktiviteterna, samt frågor kring kvalitetssäkring av aktiviteterna.

På mötet pratade vi om hur vi kan hjälpas åt för utveckla leder för vandring fiske och cykling på destinationen, och även prioritera och utveckla närleder i både Hemavan och Tärnaby. Vi pratade om olika modeller och finansieringsformer, och hur vi skulle kunna komma framåt i dessa frågor.

Mötet följdes av en timmes fördjupning och arbete kring skoterfrågor inför vintersäsongen, och därefter åt vi middag tillsammans.

Anteckningar fördes av Cajsa af Ekenstam