Utveckling av leder och nytt mervärdesföretag välkomnas

Mervärde bidrar till arbetet med närleder i Hemavan Tärnaby

Under sommaren har vi planerat och beställt de rastplatser som kommer att byggas i anslutning till den nya leden längs älven i Hemavan som nu håller på att byggas av Storumans kommun genom LONA-projekt.

Arbetet med att röja och markbereda de första kilometrarna av den nya leden pågår nu under hösten, och de rastplatser som Mervärde Hemavan Tärnaby bekostar kommer att komma upp så att de redan under denna vinter kommer att kunna användas av skoteråkare och turåkare.

Visit Hemavan Tärnaby är också delaktig i den arbetsgrupp för ledutveckling i Hemavan Tärnaby där Storumans kommun, Hemavan Tärnaby Näringsförening, Länsstyrelsen också ingår och där planeras ytterligare insatser där mervärdespengar kommer att kunna användas och växlas upp för att anlägga nya leder och göra en närledsstrategi.

 

Vi välkomnar nu nästa Mervärdesföretag Hemavans Fjällcenter

Vi har också slutit avtal med nästa mervärdesföretag – Hemavans Fjällcenter – som från och med augusti jobbar aktivt med mervärde genom 10 kr/rumsnatt i likhet med övriga boendeanläggningar anslutna till Mervärde (Tärnaby Fjällhotell, Hemavans Högfjällshotell och Hemavans Wärdshus).

Idag har vi träffat gänget på Hemavans Fjällcenter som nu kommer synliggöra detta i onlinebokningen, på webben och på anläggningen. Hemavans Fjällcenter har mycket nytt och spännande på gång inför den här säsongen, vi ser fram emot att höra mer om det och gläds åt att de också väljer att jobba med Mervärde.