Måltidsturismen har en stor pontential och just nu är det flera projekt som riktar sig mot vår bransch för att höja nivån och skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling. I den här artikeln presenterar vi de pågående insatserna.

 

Lapland a Culinary region

Ett treårigt projekt med maten i fokus ska leda till ökade arbetstillfällen på landsbygden i Västerbottens inland. Projektet ”Lapland a culinary region” arbetar på flera fronter för att nå målet.

Projektet är uppdelat i tre områden:

  • Matproducenter och mathantverkare
  • Utbildning av kockar och matsalspersonal. Tio restauranger i inlandet kommer att satsa hårt mot att nå standarden för White Guide, medan övriga ska jobba mot mat av god kvalitet.
  • Utbildning av butikspersonal, t ex hur exponerar man det lokalproducerade

Från Hemavan Tärnaby är det Tärnaby Fjällhotell och Nannas kök & bar som deltar i projektet. En kock från vardera restaurang, Niklas Roth och Emil Pettersson deltog vid 2 utbildningsdagar i Borgafjäll tidigare i vintras.

#Fjällgourmet

Projektet kommer att bli synligt här på destinationen genom att Visit Hemavan Tärnaby tillsammans med företagen fortsätter utveckla konceptet #fjällgourmet. Under sommar/ höst kommer några olika matevent att genomföras och Visit Hemavan Tärnaby medverkar genom att marknadsföra dessa. Naturligtvis kommer vi också märka av att kompetensen höjs hos restaurangföretagen och att tillgängligheten av lokala råvaror ökar.

Läs mer om projektet i den här artikeln på lrf.se

 

Regional livsmedelsstrategi i Västerbotten

Regionalt har arbetet med att ta fram en lokal livsmedelsstrategi för Västerbotten påbörjats.

Handel och restauranger är en av målgrupperna.
Läs mer om arbetet med den lokala livsmedelsstrategin på Region Västerbottens hemsida

 

Exportprogram för måltidsturism – Visit Sweden

Visit Sweden tillsammans med svenska regioner satsar på att fler utländska turister ska resa till Sverige, spendera mer på restauranger och köpa mer svenska livsmedel.

Måltidsprogrammet har två huvudfokus: internationell kommunikation och kunskapsspridning. Ett nära samarbete mellan regionala aktörer och Visit Sweden som nationell aktör bidrar till att tillföra kunskap med olika perspektiv, vilket via regionerna kan komma lokala entreprenörer till del. De flesta svenska regioner har anslutit sig som partners i programmet. Region Västerbotten turism har anslutit sig till den lägre nivån som innebär kunskapsspridning.
Läs mer på Visit Swedens hemsida


Text och foto: Marianne Lindgren
Visit Hemavan Tärnaby