Värdskapsmästare Hemavan Tärnaby

 Ett gott värdskap innebär inte bara nöjda kunder utan även högre lönsamhet, gladare medarbetare och återkommande gäster!

 Visit Hemavan Tärnaby bjuder in till utbildning tillsammans med Peter Paunovic på Novus kunskap.

19 december 9.30–12.00: Kundservice och merförsäljning
Fördjupning och utbildning för företagsledare, chefer och åretruntanställd personal.
  • Vi knyter an till förra säsongens arbetsdag med Peter Paunovic
  • Förtydliga målsättningar med värdskapet med faktiska ekonomiska mål
  • Verktyg för att coacha medarbetarna i merförsäljning

Anmälan till Visit Hemavan Tärnaby info@hemavantarnaby.se kontakta Cajsa 0954-104 63 eller Gunnel 0954-10454 för information och frågor. Begränsat antal platser, ca 2-3 personer/företag.

 

 

Peter Paunovic Novus Kunskap och Helene Rosenberg Akademi Båstad, värdskapsutbildning i Hemavan Tärnaby 2016

Värdskapsmästare 2017 Agneta och Linn berättar hur de jobbar med värdskap.