Att spara energi & vatten är antagligen de enskilt mest motiverade insatserna att göra för att gå mot en mer hållbar verksamhet. Genom att satsa på en mer effektiv energianvändning och förnybar energi kan du minska dina driftskostnader. Både små och stora åtgärder ger resultat. Du kan dessutom enkelt se resultatet på fakturan.

Produkter som vi köper kan vara kopplade till vattenförbrukning. Ett exempel är bomull som ofta produceras i länder där vattentillgången inte är så god. Det skapar problem i producentlandet i och med att det går åt ungefär 3000 liter vatten för att producera en t-shirt.

TIPS!

• Återanvänd regnvatten, som toalettvatten eller för bevattning

• Uppmuntra dina gäster att hushålla med vatten.

• Det går åt 16000 liter vatten för att producera ett kilo nötkött. Genom att ställa om till en mer vegetarisk meny finns det mycket att tjäna.

Källa: Hållbar utveckling inom besöksnäringen, 2018