Corona-krisen har fått många av oss att reflektera över vår egen livsstil. När planerade aktiviteter slås undan och sådant som vi tidigare har gjort oreflekterat plötsligt blir oåtkomligt, då ställs mycket på ända. För dig som småföretagare – eller enmansföretag – kan en sådan situation bli kritisk, inte bara ekonomiskt utan också praktiskt och juridiskt om du själv insjuknar eller begränsas av resor och möten. Fundera över hur du ligger till med följande:

1. Rutiner

Se till att du har skriftliga rutiner som går att lämna över om du själv skulle bli sjuk. Det gäller framförallt de dagliga rutinerna, men även det som är ”special” och som bara du vet men som är viktigt för att produktionen ska fungera. Se också till att det finns dokumenterade kontaktvägar till de som är viktiga för just ditt företag (bokningar, underleverantörer, veterinär, bankkontakter, arbetsgivarorganisationer m fl).

2. Nätverk

Vem skulle du kunna be om hjälp om du själv inte kan gå till jobbet eller sköta om dina djur? Tidigare anställda, grannar, släkt eller andra? Kontakta personerna du tänker på redan nu och ställ frågan och berätta om vad du kan behöva hjälp med om du själv inte finns på plats.

3. Försäkringar

Kolla med ditt försäkringsbolag vilket försäkringsskydd du har för att ta in utomstående arbetskraft om du blir oförmögen att jobba på grund av Corna-viruset. 

Uppslag/källa: LRF Lantbrukarnas riksförbund