Varje år ordnar Region Västerbotten turism kunskapsdagar i syfte att stärka länets besöksnäring. Detta sker genom inspirerande föreläsningar och praktiska workshops – men kanske framförallt genom att vara en plattform där människor från olika håll i länet får träffas, nätverka och lära av varandra.

Visit Hemavan Tärnaby deltog under två dagar. De som åkte var Katti Lundström, Gunnel Enetjärn, Cajsa af Ekenstam samt Gina Gustafsson. Dagarna bestod av intressanta föreläsningar, bland annat trendspaning med Visit Sweden, evenemang med Marino Carlsson, Gold of Lapland, och regional evenemangsstrategi med Simon Dahl.

Alla föreläsningar finns att se här.

Hållbarhet var ett återkommande ämne för alla föreläsare och Dan Jonasson från Region Västerbotten som genomfört GSTC-arbetet med vår destination höll en presentation, där även kommunalråd Tomas Mörtsell deltog. Visit Hemavan Tärnaby arbetar för en hållbar destination och vi nämndes som gott exempel även om vi har mer att jobba på.