Vad är POW kanske många undrar och varför har Visit Hemavan Tärnaby engagerat sig i den här organisationen?
POW drivs i Sverige av en ideell förening bestående av vanliga skid- och brädåkare som bestämt sig för att agera inför klimatutmaningen. Verksamheten startade 2007 i USA, och finns sedan 2016 i Sverige och övriga Europa. De vill skapa en bred rörelse av företag, organisationer och vanliga skid- och brädåkare som bestämt sig för att agera inför klimatutmaningen. Deras mål är att snösporten ska minska sin klimatpåverkan och bli en starkare röst i samhällsdebatten.
– Visit Hemavan Tärnaby ser samarbetet som en naturlig del i vårat hållbarhetsarbete, säger Sofi Marberg verksamhetschef på Visit Hemavan Tärnaby.
Hur kommer vi i Hemavan Tärnaby märka att ni är vänföretag åt POW?
– Vi samarbetar med föreningen på olika sätt och lyfter dem i våra sociala kanaler. Vi har haft representanter med från organisationen på våra evenemang och då vi flyttat ut turistbyrån. Nu kommer vi aktivt jobba för att fler ska bli supporter åt POW.
Läs mer här, http://protectourwinters.se/