Under vecka 35 fick Visit Hemavan Tärnaby besök av Dan Jonasson, projektledare för region Västerbotten turisms projekt: AC Hållbar Export och filmare Erik Gotfredsen. De gör en turné i Västerbotten för att lyfta in goda exempel i den film de producerar för att sprida sitt projektresultat.

 

Vi blev utvalda som enda destinationsbolag att tillsammans med intervjuer av olika företagare, berätta varför vi anser att det är så viktigt att arbeta med hållbarhet ur alla dess vinklar. Det var Gunnel och Sofi som tog chansen att lyfta nyttan ur destinationsbolagets perspektiv och berätta om hur medvetandet ökat för frågan under de senaste åren.

Det märks en skillnad hos kommunen, hos våra företag och i vår egen verksamhet, säger Sofi Marberg som fortsätter: Nu har vi en bra plattform att utgå ifrån, mycket arbete återstår och det kommer att krävas engagemang och resurser för att fortsätta skapa förflyttning i rätt riktning.

Det finns en publikation i print från AC Hållbar Export som lyfter vår destination som ett gott exempel på hur arbetsmetodik tillsammans med aktiva val och samverkan kan skapa skillnad.

Sofi Marberg

Länkar för den som vill fördjupa sig: