Det internationella projektet REGINA har haft workshop i Storuman. Deltagarna var bland annat företrädare för samebyar, politiker, företagare, representanter för det lokala föreningslivet och tjänstepersoner på Storumans kommun. På plats fanns bland annat Christopher Storm som berättade om arbetet med att utveckla och bygga upp Granö Beckasin. Under dagen diskuterades utmaningar och möjligheter för Storumans kommuns framtida utveckling med särskilt fokus på markanvändning.

Visit Hemavan Tärnaby AB representerades av Birgitta Corin.