Visit Hemavan Tärnaby genomförde under två dagar kick off för områdets personal samt utbildning i värdskap och fördjupning tillsammans med Akademi Båstad och Novus Kunskap.

Kick off och utbildning för personal dag 1

Första dagens program riktade sig framförallt till områdets personal, och handlade dels om att ge alla medarbetare kunskap om hela destinationen, var och hur man kan hitta information, samt hur vi kan samarbeta mellan olika verksamheter för att därigenom ge våra gäster en bättre upplevelse. Under dagen jobbade vi också tillsammans med Peter och Helén från Novus Kunskap och Akademi Båstad med temat ”hur påverkar mitt bemötande våra kunders upplevelse samt lönsamheten i våra verksamheter och på hela destinationen?” I utbildningen användes det nyligen framtagna verktyget ”Värdskapsmästare Hemavan Tärnaby” som kan användas för att påminna oss om den gemensamma policyn kring bemötande som tagits fram i Hemavan Tärnaby.

Under dagen deltog 55 personer från 13 olika verksamheter, och i utvärderingen svarade 100 % att de vill att vi fortsätter med denna typ av kick off.
Ur utvärderingen kan vi också läsa följande:
50 % av deltagarna var säsongsarbetare första säsongen
42 % bor permanent i Hemavan Tärnaby
8 % var återkommande säsongsarbetare

Kick offen och utbildningen fick många positiva kommentarer, och här är några av svaren på frågan ”Vad tar du med dig från dagen?”

– Att jag faktiskt själv kan göra skillnad genom att se mer av destinationen, och vara mitt bästa jag på jobbet
– Tänka på att man ger hela destinationen ett ansikte
– Se-le-hälsa
– Att jag själv påverkar min sinnesstämning och hur jag agerar mot andra
– Jag trodde dagen skulle vara skittråkig, men den var toppen.

Sammanställning av försäljning utifrån ett värdskapstänk – det här var det vi pratade om »

Fördjupning och workshop för chefer och företagare dag 2

Under dag två deltog 15 personer, framförallt företagsledare och chefer från 9 olika verksamheter, och då låg fokus på hur vi kan fortsätta att jobba målmedvetet med värdskapsfrågor och vad det innebär i ett längre perspektiv i företagen och på destinationen. Diskussionen leddes av Helén och Peter.

Vill ni veta mer om utbildningsdagarna eller ta del av det material som vi jobbat med samt jobbat fram under dessa dagar är ni välkomna att kontakta Cajsa af Ekenstam eller Gunnel Enetjärn på Visit Hemavan Tärnaby.