Hemavan Tärnaby PR-förening och sedan 2012-07-01 destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under perioden 2011-01-01 – 2014-12-31 fått beviljat medel från Europeiska regionala utevecklingsfonden, Region Västerbotten, Storumans kommun och Storumans Folkhögskola för att driva projektet Hemavan Tärnaby 2020.

 

 

Det övergripande syftet med projektet är: att fortsätta utvecklingen mot en destination med hög attraktion och konkurrenskraft, att utveckla ett växande näringsliv med ökad sysselsättning, att säkerställa områdets framtida styrka genom målbildsarbete och hållbar utveckling och att säkerställa att besökarna får ett professionellt bemötande

Projektets mål: Det övergripande målet för projektet är ökad hållbar tillväxt i besöksnäringen. Ett delmål är att öka antalet besökare i Hemavan Tärnaby.

Målgrupp: Turistnäringen i Hemavan Tärnaby samt besökare.

Aktiviteter: 

1. Positionering och vårdande av varumärke.

2. Öka tillgängligheten i och till Hemavan Tärnaby

3. Underlag för turistisk företags- och destinationsutveckling

4. Nya försäljningsaktiviteter

5. Produktutvecklingsinsatser

Styrgrupp: Styrelsen i Visit Hemavan Tärnaby AB

Kontakt: Projektledare Elisabet Jonsson 0954-104 68

 

Klicka här för att läsa slutrapporten.