Konferens om energieffektiv snöhantering i Åre. Cajsa af Ekenstam, Tobias Sahlström och Jan af Ekenstam deltog från Visit Hemavan Tärnaby för att lyssna och lära framförallt utifrån längdspårs perspektivet. Konferensen blandade forskning med praktiska exempel på hur man i Sverige, Norge och Europa jobbar med snölagring, snöproduktion och smart/taktisk användning av pistmaskiner för att ta hand om snön på det mest effektiva sättet. Det handlar mycket om teknik och stora investeringar, men vi fick även flera insikter i små men mycket kostnadseffektiva knep för att ta hand om den snö som faller naturligt. En av föreläsarna på konferensen var Nina Lintzén från Luleå Tekniska Universitet, som vi sedan tidigare jobbar tillsammans med kopplat till längdprodukten i destinationen.