Under några veckor kommer vi att berätta mer detaljerat vad affärsplanen säger och vilka mål som är kopplat till den.

 

Huvudrubrikerna i affärsplanen är:

 

Hållbarhet – Visit Hemavan Tärnaby ska:

  • Verka för att Hemavan Tärnaby skall utvecklas till hållbar destination på alla plan samt att Storumans kommun i förlängningen inkluderas i arbetet. Arbetet är påbörjat genom att utgångsläget identifierat, nu behöver vi agera utifrån det vi vet.

Mål 2019

Mervärde Hemavan Tärnaby

Mervärde Hemavan Tärnaby utökas med minst 8 nya mervärdesföretag innan året är slut. Alla boendeanläggningar är med. Vi har breddat deltagandet.

Bättre information om hållbarhet på hemsidan

Tydliggöra/ synliggöra information kopplat till hållbarhet på hemavantarnaby.com.

Driva projektet Bärkraft

Driva projektet Bärkraft Baerekraft för att skapa resurser för att agera på flera plan– planerad start augusti 2019.