Värdskap är ett av projekt Bärkrafts redskap för att främja hållbara företag. Vi erbjuder inspirationsföredrag och praktiskt stöd till företag som vill formulera sina egna värdskapskriterier och i ord vill uttala vad värdskap är just för dem. För att allt prat om värdskap ska bli trovärdigt och få effekt måste varje företag själva uttala vad de menar med värdskap – hur ska personalen annars veta och vad är det gästerna ska få möta?

Här kan du ladda hem dokument som kan fungera som inspiration till dig själv eller din arbetsplats. Börja prata om värdskap tillsammans! Välkommen att boka in en workshop där ni formulerar era egna värdskapskriterier. Projektets värdskapscoacher lotsar er genom processen, steg för steg. OBS! Under projekttiden erbjuds dessa workshops gratis, därefter kommer en avgift att tas ut.

Varför värdskap?

Exempel på värdskapskriterier

Mäta värdskapet