Region Västerbotten Turism tillsammans med destinationerna i Västerbottens hade under 2 halvdagar 14-15 september bjudit in representanter från de utlandsmarknader som är prioriterade för oss i Västerbotten.

Utmaningar/frågor som vi diskuterade:

  • Hur förmedlar Visit Sweden bilden av svenska Lappland, är det lika med Swedish Lapland ek för?
  • Hur ska vi lyfta vårt gemensamma arbete RVT/dest/VS?
  • Är det bara B2B-avtal som finns att tillgå vid partnerskap?
  • Vintersatsningar?

Vi hade en bra dialog och fick ut vårt budskap om att Västerbotten och Swedish Lapland inte är samma sak, och att vi inte syns så bra i dagens marknadsföring som VS gör. De lovade att se över detta på våra prioriterade marknader. Vi kommer att fortsätta dialogen kring samarbeten och eventuella partnerskap. Visit Hemavan Tärnaby önskar att RVT skall ha partnerskap med Norge och Finland också, inte bara Tyskland.

Noterat under dagen: 

  • Viktigt med möten med människor, att ha fokus på den mänskliga aspekten och inte fokus på de högsta bergen, de häftigaste forsarna etc som många av våra konkurrenter lyfter.
  • Viktigt för oss att få ut budskapet till VS och andra vilka vi är och vilka resurser vi har. Vi behöver nå ut med äkta, välkomnande, kontrastrikt och vad den västerbottniska livsstilen erbjuder våra gäster.
  • Viktigt med storys om våra reseanledningar.
  • Vi kan läsa marknadsrapporterna för att bättre förbereda oss på marknadsutveckling.
  • En utmaning för oss är tillgänglighet, t ex flygplatsernas begränsning. (Fem flygplatser, men få flyglinjer in, ofta lång transfer.) Viktigt få in besöksnäringens behov och möjligheter i utvecklingsarbete.

 

RVT = Region Västerbotten turism
VS = Visit Sweden

Region Västerbotten Turism, Gold of Lapland och Visit Hemavan Tärnaby
Medverkande under dagarna var:
Annika Sandström, Region Västerbotten turism
Marianne Lindgren, Visit Hemavan Tärnaby
Karin Fällman, Gold of Lapland
Sandra Nordkvist, praktikant RVT
Erja Back, Visit Umeå
Johan Uunilla, Visit Sweden Finland
Nils John, Visit Sweden Tyskland
Tomas Johansson, Visit Sweden Norge
Jenny Jonevret, Visit Sweden projekt kultur och natur.

Insikter om den Norska marknaden

Från Nordland. Dagsresor för shopping. Weekendresor, gärna skidor. Sommartid, familjer, sol och bad på camping, samt shopping. Umeå, Lycksele, Skellefteå. Livsnjutarna 70%, umgås med familjen viktigast. Var 4e norrman har kännedom och aktivt intresse att åka till Sverige. Positivt inställda till Sverige, hög kännedom. Behov av att hitta nyheter i Sverige, hitta nya orsaker att resa till oss.
VS vill hitta samarbetsform för samarbete med Västerbotten, olika teman på olika säsonger. VS jobbar med närvaro i digitala kanaler.

Information om Visit Swedens naturturismprojekt

Extra medel av regeringen att jobba med hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden.  Bilden av Sverige som naturland är stark. Vackert land, unik och orörd natur, tillgänglig för alla.

Trender: soft adventure växer, mat, äventyr, vila, äkta genuina upplevelser och möta människor, hållbar livsstil, självförverkligande. VS gör produktscanning hos regionala organisationer. Natur och kultur i kombination är viktigt. Lappland viktigt, äkta, natur, människor, livsstil, kultur. 9 av 10 vill uppleva naturen när de besöker Sverige. Målgrupp naturfokuserade resenären. Uppleva naturen är drivkraften för resan. Bryts ner till de naturfokuserade nyfikna upptäckarna.  VS arbetar fram unik position samt koncept för svensk hållbar naturturism. Tyskland, Storbritannien, USA, Frankrike.

Pilotprojekt startar nu för tillgänglighet (digitalt) tillsammans med Naturens Bästa. Digital analys, samla kunskap och sedan sprida till regionala organisationer. Inga partnerskap i detta skede, det handlar om att skapa image för Sverige som naturturismland.