Under några veckor kommer vi att berätta mer detaljerat vad affärsplanen säger och vilka mål som är kopplat till den.

Huvudrubrikerna i affärsplanen är:

 

Infrastruktur och kommunikation– Visit Hemavan Tärnaby ska:

Framföra destinationens behov av förbättrad infrastruktur och kommunikation till/ från området. Det görs genom att tjänstemän och ledamöter i styrelsen lyfter frågan i olika sammanhang. Handling genom samtal, remisser, artiklar och kontakter med aktörer som är viktiga för fortsatt utveckling.

Bostadsfrågan och lokaltrafik är viktiga frågor som fortsatt ska prioriteras.

Mål 2019

Flyg

  • Delta i flygråd  1- 2 ggr per år
  • Informationsutbyte med storflygplatsen I Mo I Rana

Tåg och färja

  • Jobba för att det går tåg till Lapplandsfjällen minst 4 veckor 2020. Inlandsbanan.
  • Medverka till att paketera färjebiljetter med Wasaline på hemavantarnaby.com

Övrigt

Sofi Marberg och styrelsen medverka I nätverk och träffar för att representera Hemavan Tärnaby.