Under några veckor kommer vi att berätta mer detaljerat vad affärsplanen säger och vilka mål som är kopplat till den.

 

Huvudrubrikerna i affärsplanen är:

 

Evenemang– Visit Hemavan Tärnaby ska:

Säkerställa att gränshandelsmarknaden fortsätter bli en av sommarens stora höjdpunkter för lokalsamhället, hemvändare, besökare och för näringslivet. Visit HT fortsätter sköta administrationen samt se till så projektledning och genomförande fungerar.

  •  

   • Genom att samlad kompetens utgöra ett nav för besöksnäringen i kommunens västra del, ex på företagsnytta (föreningsnytta) är att utveckla begreppet evenemangslots – ett stöd både för arrangörer inom destinationen och externa aktörer som önskar driva evenemang på destinationen.

  Mål 2019

  Arrangera Gränshandelsmarknaden 2019

  Utveckla gränshandelsmarknaden och den fortsatta organisationen– bygdemedel beviljade.

   

   

  Evenemangslots

  Att under 2019 hitta formen för att utveckla begreppet evenemangslots genom information på vistihemavantarnaby.se. – görs genom gränshandelsmarknadsprojektet.

  Arrangera/ samordna Hemavan Hillclimb 2020

   

  Samankalla till evenemangsplanering  – göra ett årshjul.

  Samordna, utveckla och planera konceptet Sommartoppar Hemavan Tärnaby